Wybrano wariant tunelu. Będą dwa przystanki.

Warszawa, 19 maja 2016 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały wariant realizacji tunelu łączącego Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieńcem. Wariant realizacyjny jest tożsamy z postulatami samorządów – powstaną dwa nowe przystanki osobowe.

Zarząd PLK podjął decyzję o lokalizacji przystanków osobowych w tunelu średnicowym w Łodzi. Wybrano najbardziej korzystny wariant z dwoma przystankami w tunelu: u zbiegu ulic Zielonej, Zachodniej i Kościuszki oraz u zbiegu ulic Ogrodowej, Karskiego i Drewnowskiej. Wybór potwierdziła analiza kosztów i korzyści oraz analiza wielokryterialna.

- Wszystkie warianty realizacyjne zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem społeczno-gospodarczym, środowiskowym, technicznym oraz finansowo-ekonomicznym przez Wykonawcę studium wykonalności. Wybranie wariantu oznacza możliwość przygotowania dokumentacji przetargowej, która jest niezbędna do ogłoszenia zamówienia na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj” – mówi Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ireneusz Merchel.

Tunel średnicowy to przedłużenie linii kolejowej z Dworca Łódź Fabryczna na zachód. Pod miastem tunel rozdzieli się na dwa kierunki: na północ doprowadzi do stacji Łódź Żabieniec, a na południe do stacji Łódź Kaliska. Wybudowanie tunelu średnicowego w Łodzi umożliwi udrożnienie w skali kraju połączeń kolejowych północ – południe i wschód – zachód. Wpłynie także na poprawę dostępu mieszkańców aglomeracji łódzkiej do transportu kolejowego oraz poprawi konkurencyjność kolei i transportu publicznego względem innych środków transportu.

Inwestycja prowadzona jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do końca III kwartału 2016 roku planowane jest zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację inwestycji. Zakończenie procedury wyłonienia wykonawcy robót w systemie „Projektuj i Buduj” planowane jest na III kwartał 2017 roku.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .