PROJEKT I BUDOWA

Projekt POIiŚ nr 7.1-24.1 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)” realizowany jest w formule „projekt i budowa” przez wykonawcę – Konsorcjum firm w składzie Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Spółka z o.o. (Lider), PKP Energetyka S.A.
 
 „Projektuj i Buduj” to metoda realizacji projektów infrastrukturalnych, w której mamy do czynienia z wykonawcą, jednocześnie odpowiadającym za zaprojektowanie oraz wykonanie inwestycji.

Możliwość przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego, w którym wyłoniony zostaje wykonawca zarówno na roboty budowlane, jak również projektowe pozwala na zaoszczędzenie cennego dla inwestycji czasu. W procesie inwestycyjnym ważne jest również wykorzystanie jak największej puli środków pochodzących z programów unijnych, co przy tej metodzie jest najłatwiejsze – możliwe jest podpisywanie umów o dofinansowanie projektów bez konieczności posiadania pełnej dokumentacji technicznej oraz pozwoleń na budowę.

Zakres umowy realizowanej w ramach projektu  POIiŚ nr 7.1-24.1 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)” obejmuje:

 • opracowanie koncepcji przebudowy linii kolejowej do uzyskania docelowej prędkości na odcinku Warszawa
  Włochy - Skierniewice dla pociągów osobowych 160 km/h i 120 km/h dla pociągów towarowych,
 • opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, uwzględniających między innymi zalecenia określone w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydanych na etapie przygotowania inwestycji, oraz w opracowanych na etapie wystąpienia o pozwolenie na budowę Raporcie ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie zmodernizowanej linii kolejowej.

Prowadzenie robót budowlanych na czynnej linii kolejowej powoduje szereg utrudnień zarówno dla użytkowników linii kolejowej (przewoźników  i pasażerów) , jak i dla wykonawcy robót budowlanych oraz zarządcy linii kolejowej.

Uwzględniając specyfikę wykonywania robót budowlanych,  projekt został podzielony na 10 odcinków realizacyjnych:

 • odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy,
 • odcinek Warszawa Włochy – Pruszków,
 • stacja Pruszków,
 • odcinek Pruszków – Grodzisk Maz., 
 • stacja Grodzisk Maz.,
 • odcinek Grodzisk Maz. – Żyrardów,
 • stacja Żyrardów,
 • odcinek Żyrardów – Radziwiłłów, 
 • stacja Radziwiłłów, 
 • odcinek Radziwiłłów – Miedniewice.

 

Dotychczas została zakończona modernizacja na 2 odcinkach:

-  odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy (w km 3,900 – 6,500), gdzie wykonano:

 • układ torowy wraz z podtorzem,
 • zabudowę komputerowej, czterostawnej samoczynnej blokady liniowej, 
 • przebudowę sieci trakcyjnej na szlaku - łącznie 4,932 km, 
 • obiekty inżynieryjne 
  • przebudowa przepustu,
  • remont wiaduktu, 
 • ekrany akustyczne - łącznie 1,300 km;

- odcinek Radziwiłłów – Miedniewice (km 55,900 – 61,385), na którym wykonano:

 • układ torowy z podtorzem,
 • przejścia dla małych i dużych zwierząt,
 • obiekty inżynieryjne
  • przebudowa i likwidacja przepustów,
  • remont mostu w km 60,120,
 • przebudowę sieci trakcyjnej - łącznie 10,90 km,
 • budowę peronów jednokrawędziowych na p.o. Rawka,
 • przebudowę przejazdu do kategorii "B",
 • ekrany akustyczne - łącznie 2,163 km.

Na pozostałych odcinkach wykonano prace w następującym zakresie:

- odcinek Warszawa Włochy – Pruszków (km 6,500 – 15,100)

 • modernizacja toru nr 1 i 2 wraz z podtorzem,
 • modernizacja 3 wiaduktów kolejowych pod torem nr 1 i 2 wiaduktów pod torem nr 2,
 • modernizacja 3 przejść podziemnych pod torem nr 1 i 2,
 • modernizacja 4 przepustów pod torem nr 1 i 2,
 • przebudowa sieci trakcyjnej nad torem nr 1,2 i 3 – łącznie 25 km,

- stacja Pruszków (km 15,100 – 18,100)

 • modernizacja torów stacyjnych – łącznie ponad 10 km
 • budowa konstrukcji przejścia podziemnego pod torami nr 1,2,3 i 33
 • modernizacja mostu nad rz. Utratą w km 15,350 pod torami nr 1,2 i 33
 • modernizacja przepustu pod torem nr 1,2 ,
 • budowa nowej nastawni

- odcinek Pruszków – Grodzisk Mazowiecki (km 18,100 – 28,100)

 • modernizacja toru nr 1 i 2 wraz z podtorzem,
 • modernizacja wiaduktu kolejowego pod torami nr 1 i 2,
 • modernizacja 2 mostów kolejowych pod torem nr 1,
 • budowa przejazdu kategorii „A”,
 • modernizacja 4 przepustów pod torem nr 1 i 2,
 • przebudowa sieci trakcyjnej nad torem nr 1,2 i 3 – łącznie ponad 30 km,

- stacja Grodzisk Mazowiecki (km 28,100 – 31,400)

 • modernizacja torów stacyjnych – łącznie ponad 15 km,
 • modernizacja mostu w km 29,108 pod 6 torami stacyjnymi
 • modernizacja mostu w km 30,064 wykonana pod 2 torami stacyjnymi
 • budowa konstrukcji przejścia podziemnego pod 8 torami stacyjnymi,
 • budowa konstrukcji wiaduktu kolejowego w km 30,465 pod torami 4 torami,
 • modernizacja 1 przepustu pod torem nr 1 linii nr 1 i toru nr 1 i 2 linii CMK,

- odcinek Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów (km 31,400 – 41,400)

 • budowa konstrukcji wiaduktu kolejowego w km 34,085 pod torem nr 1 i 2 linii CMK oraz torem nr 1 linii nr 1,
 • budowa konstrukcji przejścia podziemnego w km 35,031 pod torem nr 1 i 2 linii CMK oraz torem nr 1 linii nr 1,
 • modernizacja toru nr 1 wraz z podtorzem,
 • przebudowa sieci trakcyjnej nad torem nr 1
 • modernizacja 6 przepustów pod torem nr 1
 • modernizacja 4 mostów pod torem nr 1
 • budowa mostu kolejowego w km 35,505

- stacja Żyrardów (km 41,400 – 44,600)

 • modernizacja torów stacyjnych – łącznie ponad 10 km
 • budowa przejść podziemnych w km 42,962 i 43,100
 • modernizacja 2 wiaduktów kolejowych,
 • budowa nowej nastawni,

- odcinek Żyrardów – Radziwiłłów (km 44,600 – 55,900)

 • modernizacja torów nr 1 i 2 wraz z podtorzem,
 • przebudowa sieci trakcyjnej łącznie ponad 22,5 km,
 • modernizacja 7 przepustów,
 • modernizacja 2 mostów kolejowych,
 • modernizacja peronów p.o. Jesionka i Sucha Żyrardowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .

Ta witryna używa plików cookie m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze / telefonie / tablecie. Więcej informacji w Polityce Prywatności. Polityka prywatności